web analytics

Oblikovanje diplomskih nalog

Strokovno tehnično oblikovanje in urejanje diplom (tehnični pregled diplomskih nalog) po navodilih fakultete:

  • diplomskih nalog,

  • magistrskih nalog,

  • doktorskih disertacij,

  • poslovnih načrtov,

  • člankov,

Nalogo uredimo po navodilih šole oz. fakultete od naslovnice do literature in virov oz. prilog.

Uredimo grafe, slike, sheme, tabele in priloge.

Oblikovanje diplomske naloge vključuje tudi pravilno navajanje in citiranje literature in virov med besedilom in na koncu naloge v seznamu literature in virov (po potrebi iskanje manjkajočih podatkov v spletnih bazah).

Citiranje in povzemanje v besedilu ter navajanje v seznamu na koncu naloge uskladimo.


E-mail: info@lektoriranje.in
Tel.: 041 212 043

urejanje diplomskih nalog

Urejanje diplomskih nalog

Tehnični pregled vključuje zgolj pregled zaključne naloge in ugotavljanje, v kolikšni meri le-ta ustreza ali ne ustreza navodilom in pravilom fakultete. Na osnovi tehničnega pregleda je avtor naloge opozorjen oz. obveščen, kaj mora v svoji nalogi spremeniti oz. popraviti, da bo ustrezna za oddajo. Tehnični pregled torej ne vključuje dejanskih vsebinskih popravkov. Vsebuje le seznam vseh potrebnih sprememb oz. popravkov, da bo diplomska naloga tehnično ustrezno urejena. Tehnični pregled opravijo tudi zaposleni v referatih fakultet in v kolikor ugotovijo neskladnosti s fakultetnimi navodili za tehnično urejanje zaključnih nalog, nalogo vrnejo avtorju v popravilo.

Lahko rečemo, da je tehnično oblikovanje najvišja ali najzahtevnejša stopnja urejanja diplomskih nalog. Kot že sam naziv pove, tehnično oblikovanje oblikovno zelo poseže in spremeni zaključno nalogo. Pri tem seveda ne gre za vsebinsko, ampak  za oblikovno spremembo. Urejanje diplomskih nalog najpogosteje vključuje urejanje stilov naslovov poglavij, tabel in slik ter posledično avtomatsko urejena kazal vsebine, tabel in slik, poleg tega tudi oblikovno urejanje tabel in slik, oblikovanje opomb, glave in noge dokumenta. Poleg teh bolj oblikovalskih sprememb pa tehnično oblikovanje največkrat, ne pa vedno, vključuje tudi osnovno tehnično urejanje.

Naziva tehnično urejanje in tehnično oblikovanje zaključnih nalog sta si med seboj večkrat precej prepleteni in ne moremo reči, da med njima obstaja jasna ločnica. Zato je smiselno, preden vašo nalogo oddate v tehnično urejanje ali oblikovno urejanje, natančno preveriti, kakšni popravki in spremembe le-to vključuje, za katere stvari pa boste vseeno morali poskrbeti sami.


^
Call Now Button