web analytics

Urejanje diplomske naloge

Oblikovanje/urejanje diplomske naloge in tehnično urejanje diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije opravimo strokovno po navodilih fakultete ali šole. Posedujemo pravilnike in navodila za izdelavo diplomskih nalog za vse šole in fakultete.

Na vašo željo lahko uredimo/oblikujemo samo tiste dele diplomske naloge, ki jih niste uspeli ali znali narediti sami. Uredimo vam platnico in naslovnico diplomske naloge, nastavimo robove in pripravimo diplomsko nalogo za obojestranski tisk (zrcalni robovi), izdelamo kazalo vsebine, slik, tabel in prilog.

Uredimo seznam literature in virov (knjige, revije, zborniki, zakoni, uredbe, interni viri, internetni viri ...) po zahtevah fakultete.
Pregledamo in popravimo pravilno navajanje oz. citiranje avtorjev med besedilom diplomske naloge. Preverimo, če se citiranje in navajanje znotraj besedila ujema s seznamom literature in virov, katerega uredimo po abecedi. 

Oblikovanje nalog opravi IT strokovnjak s priznanimi certifikati podjetja Microsoft (Word, Excel, Visio, PowerPoint). Pri vsakodnevnem delu uporablja tudi programska orodja: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat in Edraw Max.

Cena oblikovanja in urejanja diplomske/magistrske naloge

Cena je odvisna od števila strani, tabel, grafov, slik, števila literature in virov … prosimo vas, da nam pošljete nalogo v vpogled in ocenimo natančen strošek in časovni okvir (v kolikor se mudi tudi v 24-tih urah).


E-mail: info@lektoriranje.in
Tel.: 041 212 043


^
Call Now Button