web analytics

Tehnični pregled diplomske naloge

Tehnični pregled diplomske naloge opravimo v skladu s pravilnikom vaše šole ali fakultete.  Pri tehničnem pregledu diplomske naloge uredimo/oblikujemo vse od naslovnice do literature in virov oziroma prilog.

Kaj zajema tehnični pregled diplomske naloge?

 • platnico in naslovnico,
 • robove strani,
 • številčenje strani,
 • številčenje poglavij,
 • oblikovanje zrcalnih robov (priprava za obojestranski tisk),
 • izdelava avtomatskega kazala vsebine,
 • izdelava avtomatskega kazala slik, tabel, enačb, prilog,
 • oblikovanje/postavitev glave in noge,
 • ureditev/oblikovanje tabel (po potrebi izdelava novih),
 • ureditev/oblikovanje grafov, shem … (po potrebi izdelava novih),
 • ureditev/oblikovanje enačb (po potrebi izdelava novih),
 • izbiro pisave,
 • razmik med vrsticami,
 • obojestransko poravnavo besedila,
 • navajanje in citiranje literature in virov,
 • seznam literature in virov (pravilna navedba).

Tehnično oblikovanje diplomskih nalog

Oblikovali smo preko 4000 strokovnih nalog za vse slovenske šole in fakultete. Tehnični pregled nalog smo opravili tudi za večje število fakultet iz drugih držav Evropske unije (Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, Velika Britanija, Italija …).

Poleg urejanja in oblikovanja diplom vam nudimo:

 • lektoriranje,

 • prevajanje,

 • statistične analize (SPSS),

 • pomoč in svetovanje.


E-mail: info@lektoriranje.in
Tel.: 041 212 043


^
Call Now Button