Pisanje strokovnih člankov

Analiza znanstvenih člankov

Pregled in analiza znanstvenih in strokovnih člankov, publikacij:

2

  • Iskanje objav člankov, po določeni temi, ključni besedi: pridobivanje znanstvenih in strokovnih člankov v znanstvenih, strokovnih revijah in iskanje po ključnih besedah (učinki motivacije, primerjava ekonomskih učinkov brezposelnosti v letu 2015 med državami Evropske unije, …).
  • Pridobivanje člankov, strokovnih podatkov iz različnih baz podatkov.
  • Izbor člankov in vsebinska klasifikacija člankov, ki opisujejo obravnavano tematiko glede na potrebe/zahteve naročnika. Če naročnika zanima tematika pridobivanja sredstev z Evropske unije, trendi na tem področju, bodo pridobljeni in izbrani članki z navedeno vsebino.
  • Izbor člankov s statističnimi podatki, na primer o dejavnikih kakovosti življenja – osebni dohodek, BDP, zaposlovanje v določenem obdobju.
  • Upoštevanje geografskega območja članka, revije: mednarodno, nacionalno, krajevno območje.
  • Pregled člankov, revij, študij primerov, marketinških novosti in trendov in urejanje.
  • Priprava analize rezultatov raziskovanja in ključnih ugotovitev o določeni vsebini.
  • Priprava povzetkov in ugotovitev tujih in domačih empiričnih in teoretskih raziskav.
 • Izvedba strokovnih in znanstvenih raziskav – raziskovalnih projektov:
   • Znanstvenih izhodišč.
   • Predstavitve problema.
   • Ciljev raziskave.
   • Izvirnost pričakovanih rezultatov.
   • Metode dela.
   • Potencialni vpliv rezultatov in potrditev relevantnosti raziskave. raziskovalnega projekta.
  • Organizacija in izvedljivost projekta.

Svetovanje in pomoč pri zasnovi kvalitativne raziskave

  • Pomoč pri zasnovi seznama vprašanj za poglobljen intervju (splošnih, sugestivnih vprašanj, za sogovornika sprejemljivih vprašanj), potrebnih za zbiranje konkretnih podatkov glede na posamezne vsebinske sklope vprašanj.
  • Priprava na izvedbo intervjuja, nestrukturiranega, strukturiranega, pol strukturiranega intervjuja: čas, kraj, trajanje, beleženje.
  • Analiza besedila intervjujev in predstavitev: kodiranje – ugotavljanje odnosov in povezav, oblikovanje modela oziroma teorij glede na ugotovitve intervjujev.
 • Analiza podatkov intervjujev: strukturiran, polstrukturiran, nestrukturiran.

Potek kvalitativne raziskave in pomoč pri izvedbi:

 1. Pregled primarne in sekundarne literature,
 2. Oblikovanje raziskovalnih vprašanj,
 3. Določitev tehnik zbiranja podatkov (pol-strukturiran intervju, opazovanje),
 4. Priprava na zbiranje podatkov,
 5. Zbiranje podatkov – intervjuvanje,
 6. Evalvacija in analiza podatkov,
 7. Priprava poročila

Kot rezultat uporabe kvalitativne metode je besedilo, ki je v nestrukturirani obliki, katerega s pomočjo kodiranja besedila analiziramo. S kodiranjem zmanjšujemo obseg podatkov in pridobimo povezavo med razdrobljenimi vsebinskimi deli teme, ki jo raziskujemo.


E-mail: info@lektoriranje.in
Tel.: 041 212 043

^
Call Now Button